Läs mer om:

Talventil med filter, luftfuktare och värmeväxlare

Fördelarna

Produktspec

 

Bilder

Kontakta oss

TillbakaDanderyds sjukhus Stockholm, ett av Sveriges största sjukhus med specialister inom anestesiologi och luftvägssjukdomar.

Förenklar vården - Förbättrar hälsan

SPIRO ger hög medicinsk kvalitet och fyller ett stort behov inom andningsvården. Filtret som med hög verkan renar inandningsluften och hindrar föroreningar att tränga ned direkt i de djupa luftvägarna, minskar infektioner och behovet av sugning.

En genomtänkt kombination utan motsvarighet.

SPIRO är en talventil med väsentligt bättre kvalitet än tidigare konstruktioner kombination talventil, luftfuktare, filter och värmeväxlare har hittills ej funnits att få på området. Vid utformningen av SPIRO har värdefulla råd erhållits från specialister vid Danderyds sjukhus, där även kliniska tester genomförts. SPIRO är därför grundligt utprovad