Läs mer om:

Talventil med filter, luftfuktare och värmeväxlare

Fördelarna

Produktspec

 

Bilder

Kontakta oss

Tillbaka


SPIRO ett stort framsteg

Permanent kanylberoende för ofta med sig stora påfrestningar, både för patienter, behandlande läkare och sjukvården i bred bemärkelse. Vår strävan är att så långt som möjligt underlätta luftvägs-, host- och tal-funktionerna.

Talventilen SPIRO är ett stort steg i denna strävan. Trakealkanyleer med figursydd fenestrering kan lätt förses med vårt nykonstruerade hjälpmedel. Då uppnås högre livskvalité för patienterna - inte minst gäller detta barn och andra känsliga patienter.

Talventil med luftfuktare och värmeväxlare

Inandningen blir lättare och silikonmembranet stänger blixtsnabbt vid utandningsfasen. Detta ger mycket god tal- och hostfunktion, och sekret hostas inte så lätt upp i filtret. Det stenoserande området påverkas positivt, med mindre tendens för laserbehandlade ytor att ärrläka. Utandningsluften fungerar som en ständig dilatator av det stenoserade området. Ventilhuset har en speciell nippel för lätt anslutning av syrgastillskott, när så behövs.